Folder Kor

Vänna Gårdskött drivs av ett par veterinärer/vänner till mig. De behövde en folder som enkelt och tydligt berättar om de di-kor de föder upp och som vi sedan får ekologiskt kött från. De fina korten har Helena själv tagit. Mitt jobb bestod i att formulera texten, redigera fotona och formge foldern.

Vänna Gårdskött is run by a couple of vets / friends of mine. They needed a brochure that clearly and simply explained the cows they breed, which we get organic meat from. The nice photos Helena took. My job was to formulate the text, edit photos and design the brochure.

Kor Folder framKor Folder uppslagKor Folder bak