Läsa Lätt

NYHET! Bokklubben LEKA LÄRA LEVA har valt alla 10 småböcker till MÅNADENS HUVUDBOK (gäller oktober månad)!

Studentlitteratur ger ut Läsa Lätt-böckerna som Karin Danielsson har skrivit om de gulliga djuren Bruno, Harry, Ludde, Molly och Tilda. Karin är speciallärare med lång erfarenhet av läsinlärning och har skrivit mängder med läromedel för yngre barn. Jag har både illustrerat och formgivit böckerna. Varje paket innehåller 5 böcker med 16 sidor/bok. Orden är väl avgränsade, så man kan använda antingen ljudmetod eller ordbildmetod vid läsinlärningen. Då lär sig barnen också de högfrekventa orden som ordbilder snabbt. Böckerna är väldigt omtyckta av småsyskonen också.

Läsa Lätt-böckerna (5 titlar/paket) finns i lager hos Studentlitteratur sedan mitten av mars 2013. Du hittar dem även hos nätbutiker, t.ex. Adlibris: Läsa Lätt pkt 1, Läsa Lätt pkt 2.

Tips! Jag besöker även skolklasser och berättar om mitt arbete som illustratör/författare eller håller workshops. Läs mer här om Skapande Skola.

Studentliteratur has published these ”Easy Reading”-books that Karin Danielsson, a well known educational writer, has written about the cute animals Bruno, Harry, Scamp, Molly and Tilda. I have illustrated and designed the books. Each package contains five books with 16 pages / book. The words are well defined to make reading easier. The books are very well-liked by younger siblings as well.

I also visit schools to talk about my work as an illustrator / writer.

Läsa Lätt 1 & 2 (5 titlar/paket) →

Läsa Lätt pkt 1 Läsa Lätt pkt 2

LL_LuddeAlvaLL_TildaDoktorLL_sida2LL_sida1LL_omslag_Tilda1_Bruno2