Bedömning Av Fonologi

Logopederna Astrid Frylmark och Gertrud Edquist har tagit fram ett alldeles nytt och mycket väl genomarbetat material för kartläggning av barns uttalssvårigheter, så att barnen kan få den hjälp de behöver av logopeder. Fem rikligt detaljerade bilder med tillhörande småkort har jag illustrerat, där barnen hittar de ord de ska uttala. Jag har också formgivit materialet. B.A.F. ges ut av OrdAF.

Speech therapists Astrid Frylmark and Gertrude Edquist has developed a completely new and very well prepared material for the assessment of the child's pronunciation, so kids can get the help they need by speech therapists. I have illustrated five richly detailed images with associated cards, in which the children find the words they will say. I have also designed the material. B.A.F. is published by OrdAF.

Mer info/beställning av B.A.F. här →

20160223_BAF_akvarium_skiss20160223_BAF_akvarium160219_BAF_detaljCafe 160219_BAF_inlag_detalj160219_BAF_bild160219_BAF_bok

Dela med dina vänner: