Inte så, Nalle!

NYHET! Tillsammans med erfarna leg. logoped Astrid Frylmark har jag skrivit Inte så, Nalle!, som är en liten bok som handlar om tokiga Nalle och ordentliga Kanin. Med tecken som stöd får barnen lära sig de viktiga orden ja, nej och inte*. Inte så, Nalle! passar efter pekboken, före längre sammanhängande berättelser. Illustrationerna har jag gjort digitalt med Apple Pencil/iPad i appen Procreate. Boken har 48 kraftiga sidor och längst bak finns ytterligare 24 tecken som stöd.

* Den viktiga bakgrunden till boken är att förmedla kunskap om betydelsen av att kunna uttrycka sig för att må bra. Varje barn, med eller utan funktionsnedsättningar, har rätt till att kunna uttrycka sin vilja i frågor som berör barnet. FN:s deklaration om barns rättigheter är numera svensk lag.

NEW BOOK! Together with longtime experienced speech therapist Astrid Frylmark I have written Inte så, Nalle! (Not like that, Teddy Bear!), which is a book about little funny Teddy Bear and the proper Rabbit. With sign language as support, children learn the important words yes, no and not *. Inte så, Nalle! is suitable after the very first books, before longer coherent stories. I made the illustrations digitally with Apple Pencil / iPad using the Procreate app. The book has 48 pages, including another 24 characters as support as well. The book is available for purchase at OrdAF below.

* The important background to the book is to convey knowledge about the importance of being able to express oneself in order to feel good. Every child, with or without disabilities, has the right to express his or her will in matters that concern the child. The UN Declaration on the Rights of the Child is now Swedish law.

Boken finns hos OrdAF (120 kr) →