Konst för barn – utställning

Jag har börjat måla i akryl! Det är så roligt och en härligt omväxling till att måla med akvarell. Sundsvalls Konstförening anordnar just nu en vandringsutställning, "Konst för barn", som jag är stolt över att få delta i tillsammans med sex andra barnbokskonstnärer. Så här skriver Sundsvalls Konstförening på sin hemsida:

I våra barnböcker ryms en hel värld av konst. Utställningen ”Konst för barn” visar verk av några av Sveriges främsta barnboksillustratörer. Det är Per Gustavsson (nominerad till Augustpriset 2017), Sara Lundberg (Augustpristagare 2017), Helena Lunding Hultqvist, Pia Niemi, Pernilla Stalfelt, Anders Suneson och Stina Wirsén. Utställningen bjuder in till fantasins värld genom kreativa, kärleksfulla, roliga och ibland allvarliga bilder.

”Konst för barn” är en vandringsutställning som blivit möjlig genom bidrag från Landstinget Västernorrland och genom samarbete inom SKY (Sveriges konstföreningar i Y-län). Håll utkik efter kreativa verkstäder och workshops för barn i anslutning till utställningsperioderna nedan.

Utställningsperioder 2018:
Sundsvall: 26/1–4/2
Sollefteå: 5/3–18/3
Ånge: 17/5–2/6
Kramfors: 20/8–6/9
Örnsköldsvik: 10/9–29/9
Timrå: 1/10–19/10
Härnösand: 20/10–24/11
Matfors: 1/12–9/1 2019

I have started to paint in acrylic! It's so fun and a great variety to paint with watercolors. Sundsvalls Konstforening is currently organizing an exhibition, "Art for Children", which I am proud to participate in with six other artists of children's books. Sundsvalls Art Association write on their website:

Our children's books contain a whole world of art. The exhibition "Art for Children" shows works by some of Sweden's premier children's illustrators. It is Per Gustavsson (nominated for August Prize 2017), Sara Lundberg (August Prize winner 2017), Helena Lunding Hultqvist, Pia Niemi, Pernilla Stalfelt, Anders Suneson and Stina Wirsén. The exhibition invites the world of imagination through creative, loving, fun and sometimes serious images.

"Art for children" is a walking exhibition made possible by contributions from the county council Västernorrland and through cooperation within SKY (Sweden's art associations in Y-county). Look out for creative workshops and workshops for children in connection with the exhibition periods below.

Exhibition periods 2018:
Sundsvall: Jan. 26 - Feb. 4
Sollefteå: March 5 - 18
Ånge: May 17 - June 2
Kramfors: Aug. 20 - Sep. 6
Örnsköldsvik: Sep 10 -29
Timrå: Oct. 1 - 19
Härnösand: Oct. 20 - Nov. 24
Matfors: Dec. 1 - Jan. 9, 2019

Dela med dina vänner: