Tomtar

Jag gillar tomtar, de kommer i så olika stilar. Den översta tomten målade jag för egen skull, de mellersta är stämplar till ScrapLyckan och den understa beställde Unicef till julkort.

I like elves and santas, they come in so many different styles. The top santa I painted for fun, the middle is the stamp for ScrapLyckan and bottom one was commissioned by UNICEF for Christmas cards.

tomte_PiaNiemi10tomtarScraptomte_PiaNiemi

Dela med dina vänner: