Klicka på bilderna för att förstora // Jag fick i uppdrag att ”ta in skogen” till en nyrenoverad skola. Det blev totalt 17 målningar i naturlig storlek, allt från björnungar, fladdermöss och grodor till rådjur, hackspett och humlor. Det känns fint att få bidra till miljön på skolan och jag tror att eleverna tycker att det är roligt att hitta djuren och säkert lära sig mer om dem också. Alla bilder ©Pia Niemi.

Click on the thumbnails to enlarge them // I was commissioned to ”bring the forest into the school” to a newly renovated school. There were a total of 17 life-size paintings, ranging from bear cubs, bats and frogs to deer, woodpeckers and bumblebees. It feels good to be able to contribute to the environment at school and I think the students think it’s fun to find the animals and certainly learn more about them as well. All images ©Pia Niemi