Våra barn är så viktiga, de bär vår historia, de är vårt nu och vår framtid. Är glad över att fler känner som jag, läste denna krönika nu på förmiddagen och jag kunde inte uttrycka det bättre själv … Vi behöver prioritera våra barn, deras läsning och skolan. Mårten Sandén är är låtskrivare och författare till böcker för barn och unga, och även ledamot i Svenska Barnboksakademien. Läs hans krönika här: Hur många barndomar kan vi offra?

Our children are so important, they carry our history, they are our present and our future. I’m so glad others have the same opinion as I do, I read this column this morning and I could not put it better myself … We need to prioritize our children, their reading and the school. Mårten Sanden is a songwriter and author of books for children and young people, and also a member of the Swedish Academy of Children’s Book. Read his column (in Swedish): How many childhoods can we afford to sacrifice? The website ”The Swedish Academy of Children’s Book” in English.