Inte så, Nalle!

Inte så, Nalle! är en bok som handlar om tokiga Nalle och ordentliga Kanin. Med tecken som stöd får barnen lära sig de viktiga orden ja, nej och inte*. Den passar bra efter pekboken och innan de längre sammanhängande berättelserna, men också barnen som precis börjat läsa har så roligt åt Nalle och Kanin! Boken har 48 kraftiga sidor och längst bak finns ytterligare 24 tecken som stöd. Illustrationerna har jag gjort digitalt med Apple Pencil/iPad i appen Procreate. Boken har erfarna leg. logoped Astrid Frylmark och jag skrivit tillsammans. Du hittar boken på nätbutikerna eller hos OrdAF. Nu finns den också i storformat! Läs ett smakprov HÄR.

* Den viktiga bakgrunden till boken är att förmedla kunskap om betydelsen av att kunna uttrycka sig för att må bra. Varje barn, med eller utan funktionsnedsättningar, har rätt till att kunna uttrycka sin vilja i frågor som berör barnet. FN:s deklaration om barns rättigheter är numera svensk lag.