Hållbar landsbygd

Att förklara känslan i sina visioner är ofta enklare med en bild. Här har jag fått i uppdrag att illustrera en hållbar och attraktiv landsbygd. Det är ett EU-projekt och uppdragsgivare är Framtidsporten / Leader Mittland.

An illustration makes it easier when you'd like to explain a vision. Here I have been commissioned to illustrate a sustainable and attractive countryside. It's an EU project and the client is Framtidsporten / Leader Mittland.

141207_LeaderStrategi_akvarell141207_akva_LeaderStrategi141207_skiss_LeaderStrategi