Bologna Children’s Bookfair 2011

Här är jag på Barnboksmässan i Bologna, Italien (2011) – en av de största i världen. Jag tror att det syns hur glad jag är över att vara där!

This is me at the Bologna Children’s Book Fair, Italty (2011). I believe it shows how happy I am to be there!

Bologna Children's Book Fair

Dela med dina vänner:

Leave a Reply