Inte så, Nalle!

Inte så, Nalle! Skriven av Astrid Frylmark och mig. Jag har även gjort illustrationer och grafisk form. Utgiven av OrdAF  2020. Inte så, Nalle! är en bok som handlar om tokiga Nalle och ordentliga Kanin. Med tecken som stöd får barnen lära sig de viktiga orden ja, nej och inte*. Den passar bra efter pekboken och innan … Read More