Inte så, Nalle!

Inte så, Nalle! Inte så, Nalle! är en bok som handlar om tokiga Nalle och ordentliga Kanin. Med tecken som stöd får barnen lära sig de viktiga orden ja, nej och inte*. Den passar bra efter pekboken och innan de längre sammanhängande berättelserna, men också barnen som precis börjat läsa har så roligt åt Nalle och Kanin! … Read More